Specialkompetens

Jag har allt sedan sjuksköterskeexamen 2008 kontinuerligt ökat på min kunskaper med fristående kurser. Tonvikten ligger på temat geriatrik men jag har även kompetens i akutmedicin, diabetes samt farmakologi och sjukdomslära för förskrivningsrätt.

För en komplett översikt av mitt CV hänvisar jag till min profil på LinkedIn

 • 2018 Örebro Universitet – Arbetsmedicin 15 hp
 • 2017 Örebro Universitet – Vetenskaplig teori och metod avancerad nivå 7,5 hp
 • 2017 Örebro Universitet – Företagshälsovård 7,5 hp
 • 2016 Högskolan i Gävle – Palliativ vård och omvårdnad 7,5 hp
 • 2014 Högskolan i Gävle – Värdighet och välbefinnande i åldrandet 7,5 hp
 • 2014 Högskolan i Gävle – Geriatrisk vård – diagnostik, behandling och omvårdnad 7,5 hp
 • 2013 Högskolan i Gävle – Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet 7,5 hp
 • 2013 – 2014 Umeå Universitet – Geriatrik för akutsjukvård 15 hp
 • 2012 – 2013 Luleå Universitet – Diabetes/Patientutbildning/Vårdpedagogik 15 hp
  Högskolan i Gävle – Farmakologi och sjukdomslära för förskrivningsrätt 15 hp
 • 2012 Högskolan i Jönköping – Geriatrik 7,5 hp
  Högskolan i Kristianstad – Geriatrisk omvårdnad 7,5 hp
 • 2010 Högskolan Dalarna – Akutmedicin 9 hp
  Högskolan i Kristianstad – Demenssjukdomar 7,5 hp
 • 2006 Mittuniversitetet – Det friska åldrandet 7,5 hp
  Högskolan i Kristianstad – Etik och livsfrågor 7,5 hp

 

library